Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

japatish te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72108614. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die japatish hanteert. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van japatish.

De voorwaarden zijn het laatste aangepast op: 01-08-2022

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: japatish
 2. Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die de overeenkomstformulier heeft ondertekend.
 3. Oppasperiode: De periode wanneer opdrachtnemer langs komt om de katten (en eventuele andere dieren) te verzorgen.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij daarvan nadrukkelijk van is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen algemene voorwaarden, website en tarieven te kunnen wijzigen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigen via de website.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht om een opdracht te weigeren of een opdracht te annuleren.

Artikel 3 – Verzorging en gezondheid

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende voedsel, water en kattenbakgrit voor de oppasperiode.
  Als de benodigdheden niet aanwezig zijn of tijdens de oppasperiode op zijn worden deze aangekocht. De opdrachtgever krijgt een extra factuur die opdrachtgever na oppasperiode dient te voldoen.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor ontvlooien, ontwormen en inentingen van de dier (of dieren) voor aanvang van de oppasperiode.
 3. Opdrachtgever dient preventieve maatregelen genomen te hebben om ziekte van het dier te voorkomen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien, wormen of parasieten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ontstane ziekte of verwondingen aan het dier (of dieren) tijdens en na de oppasperiode. 
 6. Opdrachtnemer zal op constatering van ziekte en/of kwalen van het dier altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon. Indien noodzakelijk kan opdrachtnemer een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
  De verzorger zal te allen tijde eerst handelen in het welzijn van het te verzorgen dier.
 7. Opdrachtnemer zal in geval van sterfte eerst contact opnemen met de opdrachtgever of de contactpersoon van de opdrachtgever alvorens te handelen.
 8. Indien er afgesproken is dat de kat(ten) naar buiten mogen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor vermissing van de kat.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats van het te verzorgen huisdier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 2. Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
 3. Opdrachtgever is te alle tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van noodzakelijke informatie.
 4. Opdrachtgever wordt, indien nodig/gewild, door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de dieren gedurende de oppasperiode.
 5. Eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen. Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier, etc.

Artikel 5 – Rechten en plichten van de opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal naar beste kunnen zorg dragen voor uw huisdieren.
 2. Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren vooraf, tijdens of na afloop van het intakegesprek.
 3. Indien opdrachtnemer in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is op te passen, wordt er altijd voor een goede vervanger gezorgd.

Artikel 6 – Privacy

 1. Opdrachtnemer zal gegevens van de opdrachtgever en diens huisdier(en) nooit aan derde verstrekken zonder toestemming van de opdrachtgever.
 2. Het huis van de opdrachtgever wordt in dezelfde staat achtergelaten als waarin het aangetroffen is.

Artikel 7 – Schade en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan andere of aan de eigendommen van anderen. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk hiervoor.
 2. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke ziekte of overlijden van de op te passen dieren.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever door oorzaak van de huisdieren, of in geval van niet te voorkomen gebeurtenissen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer er ingebroken wordt tijden de oppasperiode.

Artikel 8 – Tarieven en Betalingen

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
 2. Tarieven zijn inclusief reiskosten binnen Dordrecht. Hier buiten brengt opdrachtnemer 0,20 euro per kilometer in rekening.
 3. Er wordt een offerte verstuurd deze dient opdrachtgever te ondertekenen.
 4. Voor de oppasperiode van start gaat wordt er gevraagd de vergoeding over te maken op aangegeven rekeningnummer of te betalen via iDEAL (Mollie). Eventuele extra kosten mogen na de oppasperiode overgemaakt te worden, via iDEAL (Mollie) te worden betaald of tijdens het terugbrengen van de sleutel per pin te betalen.

Artikel 9 – Annulering

 1. Opdrachtgever mag de oppasperiode kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden en tenminste 30 dagen voor aanvang van de oppasperiode. Dit dient schriftelijk vermeld te worden. 
 2. Bij annulering tussen 20 tot 30 dagen brengt opdrachtnemer 25% van de factuur in rekening. 
 3. Bij annulering tussen 14 tot 20 dagen brengt opdrachtnemer 50% van de factuur in rekening.
 4. Bij annulering van minder dan 14 wordt het tarief van de volledige oppasperiode in rekening gebracht.

Artikel 10 - Overige Voorwaarden

 1. Overige afspraken worden schriftelijk vastgelegd door opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Eventuele foto's van de huisdieren worden niet zonder goedkeuren opdrachtgever geplaatst op social media.

Volg ons op Instagram

Time spent with cats is never wasted

- Sigmund Freud